آیفون تصویری حافظه دار

تعداد نتایج: 19

حافظه یا Memory در مانیتور دربازکن تصویری دارای حافظه باعث میشود زمانی که فردی زنگ درب را فشار دهد خود آیفون تصویری از فرد پشت درب عکس گرفته و در حافظه خود نگه دارد ، در برخی از مدل ها درب بازکن های حافظه دار علاوه بر عکس از فرد پشت درب 15 ثانیه فیلم به همراه صدا هم ضبط میکند که با اصتفاده از SD کارت امکان انتقال این تصاویر به دستگاهای دیگر وجود دارد.